Adatvédelmi irányelvek

A Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR”) valamint a 2011. évi CXII. törvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: „Infotv”)), foglaltaknak megfelelően kezel, az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. az ügylet jellege által meghatározott adminisztrációs célból korlátlan ideig nyilvántartsa, kezelje, valamint üzleti partnereinek továbbítsa, belső promóciós és piackutatási célokra felhasználja.

Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan fokú védelemmel kezel, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.